Công an Thủ đô phải là địa phương đi đầu, điển hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm
Video
Liên kết website