Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2020

25/06/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2020 (từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/6/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.031 vụ; khám phá 3.330 vụ; bắt giữ, xử lý 6.746 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,60%; triệt phá 165 băng, nhóm. So với tháng 5/2020, tăng 29 vụ (+0,72%), tăng 06 số vụ khám phá (+0,18%), giảm 1.189 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-14,98%). Tỷ lệ khám phá giảm; giảm 14 số băng, nhóm bị triệt phá.

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 6/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 6/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 517 vụ, so với tháng 5/2020 tăng 89 vụ (+20,79%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 187 vụ, so với tháng 5/2020 tăng 68 vụ (+57,14%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.817 vụ, so với tháng 5/2020 tăng 641 vụ (+29,46%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 469 đối tượng truy nã, 127 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 5/2020, tăng 61 đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại (+14,95%), tăng 20 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (+18,69%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website