Tình hình vi phạm pháp luật tháng 10/2019

24/10/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 10/2019 (từ ngày 15/9/2019 đến ngày 14/10/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.101 vụ; khám phá 3.401 vụ; bắt giữ, xử lý 6.315 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,93%; triệt phá 142 băng, ổ, nhóm. So với tháng 9/2019, tăng cả 5 tiêu chí: Tăng 198 vụ (+5,07%), tăng 247 số vụ khám phá (+7,83%), tăng 589 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+10,29%); tỷ lệ khám phá tăng (+2,12%); tăng 47 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (+49,47%).   

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2019.

Biểu đồ Cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 10/2019.


 
2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 484 vụ, so với tháng 9/2019 giảm 76 vụ (-13,57%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 213 vụ, so với tháng 9/2019 giảm 32 vụ (-13,06%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.590 vụ, so với tháng 9/2019 tăng 214 vụ (+15,55%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 542 đối tượng truy nã, 137 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 9/2019, tăng 156 đối tượng truy nã (+40,41%) và tăng 33 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (+31,73%) bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website