Tình hình vi phạm pháp luật tháng 11/2019

26/11/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 11/2019 (từ ngày 15/10/2019 đến ngày 14/11/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.230 vụ; khám phá 3.489 vụ; bắt giữ, xử lý 5.813 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,48%; triệt phá 193 băng, ổ, nhóm. So với tháng 10/2019, tăng 129 vụ (+3,15%), tăng 88 số vụ khám phá (+2,59%), giảm 502 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-7,95%). Tỷ lệ khám phá giảm; tăng 51 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (+35,92%).  

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2019.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2019.

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 586 vụ, so với tháng 10/2019 tăng 102 vụ (+21,07%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 284 vụ, so với tháng 10/2019 tăng 71 vụ (+33,33%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 1.417 vụ, so với tháng 10/2019 giảm 173 vụ (-10,88%).

5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 597 đối tượng truy nã, 133 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 10/2019, tăng 55 đối tượng truy nã bị bắt (+10,15%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt giảm 04 (-2,92%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website