Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2020

26/02/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02 năm 2020 (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.068 vụ, làm chết 534 người, bị thương 813 người. So với tháng 01/2020, giảm 232 vụ (-17,85%); giảm 57 người chết (-9,64%); giảm 155 người bị thương (-16,01%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 223.914 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 227,56 tỷ đồng; tạm giữ 43.483 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2020, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 134.889 vụ (-37,59%), số tiền phạt thu được giảm 26,13 tỷ đồng (-10,30%), giảm 16.281 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-27,24%).

 

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 285 vụ cháy, làm chết 08 người, bị thương 21 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 30,45 tỷ đồng. So với tháng 01/2020, tăng 63 vụ (+28,38%), tăng 03 người chết, tăng 10 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 39,56 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm 02 người bị thương. So với tháng 01/2020, tăng 01 vụ, giảm 09 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website