Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2021

25/02/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02 năm 2021 (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14/02/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.121 vụ, làm chết 621 người, bị thương 853 người. So với tháng 01/2021, giảm 111 vụ (-9,01%); tăng 17 người chết (+2,81%); giảm 42 người bị thương (-4,69%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 279.177 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 293,40 tỷ đồng; tạm giữ 52.328 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2021, giảm 60.220 vụ (-17,74%), số tiền phạt thu được giảm 29,58 tỷ đồng (-9,16%), giảm 4.602 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-8,08%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 205 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 14 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 25,47 tỷ đồng. So với tháng 01/2021, giảm 38 vụ (-15,64%), tăng 09 người chết, tăng 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 88,69 tỷ đồng (-77,69%).

- Toàn quốc xảy ra 05 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 04 người. So với tháng 01/2021, tăng 01 vụ nổ, giảm 01 người chết./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website