Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10/2019

24/10/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2019 (từ ngày 15/9/2019 đến ngày 14/10/2019) như sau:

1.    Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.576 vụ, làm chết 659 người, bị thương 1.254 người. So với tháng 9/2019, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 233 vụ (+17,35%); tăng 96 người chết (+17,05%); tăng 222 người bị thương (+21,51%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 10/2019.

 

2.    Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 357.804 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 221,90 tỷ đồng; tạm giữ 56.405 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 9/2019, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 29.055 vụ (+8,84%), số tiền phạt thu được tăng 12,74 tỷ đồng (+6,09%), tăng 9.212 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+19,52%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 16 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 44,04 tỷ đồng. So với tháng 9/2019, giảm 4 vụ (-1,68%), tăng 1 người chết (+20,00%), tăng 12 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 155,79 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 1 vụ nổ, làm 1 người bị thương. So với tháng 9/2019, bằng cả về số vụ và số người bị thương.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website