Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11/2020

26/11/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2020 (từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/11/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.330 vụ, làm chết 591 người, bị thương 1.022 người. So với tháng 10/2020, tăng 09 vụ (+0,68%); tăng 08 người chết (+1,37%); giảm 17 người bị thương (-1,64%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 262.013 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 217,20 tỷ đồng; tạm giữ 37.029 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10/2020, giảm 45.494 vụ (-14,79%), số tiền phạt thu được giảm 69,18 tỷ đồng (-24,16%), giảm 7.119 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-16,13%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 223 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 96,26 tỷ đồng. So với tháng 10/2020, tăng 59 vụ (+35,98%), tăng 02 người chết, tăng 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 50,32 tỷ đồng.
- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 06 người. So với tháng 10/2020, tăng 02 vụ, tăng 02 người chết, tăng 06 người bị thương.


 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website