Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12/2019

27/12/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12 năm 2019 (từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.762 vụ, làm chết 655 người, bị thương 1.482 người. So với tháng 11/2019, tăng 131 vụ (+8,03%); giảm 02 người chết (-0,30%); tăng 211 người bị thương (+16,60%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2019.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 348.249 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 200,93 tỷ đồng; tạm giữ 51.556 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 11/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 38.954 vụ (-10,06%), số tiền phạt thu được giảm 31,74 tỷ đồng (-13,64%), giảm 5.408 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-9,49%).

3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 303 vụ cháy, làm chết 16 người, bị thương 8 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 257,97 tỷ đồng. So với tháng 11/2019, tăng 45 vụ (+17,44%), tăng 11 người chết, giảm 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 232,56 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 04 vụ nổ, làm 04 người chết và 06 người bị thương. So với tháng 11/2019, tăng cả về số vụ và số người chết, số người bị thương giảm.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website