Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4/2020

24/04/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4 năm 2020 (từ ngày 15/3/2020 đến ngày 14/4/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.040 vụ, làm chết 499 người, bị thương 736 người. So với tháng 3/2020, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 59 vụ (-5,37%); giảm 14 người chết (-2,73%); giảm 52 người bị thương (-6,60%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 250.838 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 236,76 tỷ đồng; tạm giữ 37.700 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 3/2020, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 69.839 vụ (-21,78%), số tiền phạt thu được giảm 51,55 tỷ đồng (-17,88%), giảm 12.916 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-25,52%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 250 vụ cháy, làm chết 09 người, bị thương 11 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 32,41 tỷ đồng. So với tháng 3/2020, giảm 27 vụ (-9,75%), tăng 01 người chết, giảm 04 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 64,54 tỷ đồng.
- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm 01 người chết, bị thương 06 người. So với tháng 3/2020, tăng 01 vụ, giảm 01 người chết, tăng 05 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website