Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5/2021

25/05/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5 năm 2021 (từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 961 vụ, làm chết 490 người, bị thương 675 người. So với tháng 4/2021, giảm 53 vụ (-5,23%); giảm 03 người chết (-0,61%); giảm 52 người bị thương (-7,15%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 5/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 294.722 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 301,86 tỷ đồng; tạm giữ 52.025 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 4/2021, giảm 46.818 vụ (-13,71%), số tiền phạt thu được giảm 36,58 tỷ đồng (-10,81%), giảm 9.199 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-15,03%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 176 vụ cháy, làm chết 14 người, bị thương 26 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 28,90 tỷ đồng. So với tháng 4/2021, tăng 15 vụ (+9,32%), tăng 01 người chết, tăng 17 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 47,77 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, không có người chết, bị thương 01 người. So với tháng 4/2021, tăng 01 vụ, tăng 01 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website