Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6/2020

25/06/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6 năm 2020 (từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/6/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.133 vụ, làm chết 484 người, bị thương 871 người. So với tháng 5/2020, tăng 137 vụ (+13,76%); giảm 44 người chết (-8,33%); tăng 211 người bị thương (+31,97%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 6/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 439.713 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 380,41 tỷ đồng; tạm giữ 71.682 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 5/2020, tăng 205.735 vụ (+87,93%), số tiền phạt thu được tăng 152,98 tỷ đồng (+67,26%), tăng 33.607 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+88,27%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 236 vụ cháy, làm chết 05 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 34,267 tỷ đồng. So với tháng 5/2020, tăng 26 vụ (+12,38%), giảm 01 người chết, tăng 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 33,693 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, không có người chết, bị thương 02 người. So với tháng 5/2020, giảm 04 vụ.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website