Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 9/2019

26/09/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2019 (từ ngày 15/8/2019 đến ngày 14/9/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.343 vụ, làm chết 563 người, bị thương 1.032 người. So với tháng 8/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 166 vụ (-11,00%); giảm 66 người chết (-10,49%); giảm 94 người bị thương (-8,35%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2019.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 328.749 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 209,16 tỷ đồng; tạm giữ 47.193 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 8/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 90.709 vụ (-21,63%), số tiền phạt thu được giảm 52,34 tỷ đồng (-20,01%), giảm 15.652 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-24,91%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 4 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 199,83 tỷ đồng. So với tháng 8/2019, giảm 77 vụ (-24,44%), bằng về số người chết, giảm 2 người bị thương (-33,33%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 123,76 tỷ đồng (+162,67%).

- Toàn quốc xảy ra 1 vụ nổ, làm 1 người bị thương. So với tháng 8/2019, bằng về số vụ, giảm 1 người chết, tăng 1 người bị thương.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website