Tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2020

28/12/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2020 (từ ngày 15/11/2020 đến ngày 14/12/2020) như sau:

Toàn quốc có 34.735 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 50.122 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 11/2020, giảm 4.945 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-12,46%); tăng 1.280 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+2,62%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website