Số liệu về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 01/2019

01/02/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/01/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.526 vụ, làm chết 728 người, bị thương 1.137 người. So với tháng 12/2018, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 116 vụ (8,23%), 98 người chết (15,56%), 49 người bị thương (4,50%).

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 368.814 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; phạt 255,12 tỷ đồng; tạm giữ 64.592 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2018, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 43.837 (13,49%) vụ, 32,18 tỷ đồng (14,43%) số tiền phạt thu được, 5.681 ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (9,98%)

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 294 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 14 người, tài sản thiệt hại ước tính 78,24 tỷ đồng. So với tháng 12/2018, giảm 22 vụ, tăng 01 người chết.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 01 người chết, 01 người bị thương. So với tháng 12/2018, giảm 04 vụ, 04 người chết và 02 người bị thương.

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website