Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12/2021

24/12/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12 năm 2021 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.341 vụ, làm chết 655 người, bị thương 957 người. So với tháng 11/2021, tăng 163 vụ (+13,84%); tăng 96 người chết (+17,17%); tăng 116 người bị thương (+13,79%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 220.371 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 226,43 tỷ đồng; tạm giữ 29.832 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 11/2021, tăng 4.050 vụ (+1,87%), số tiền phạt thu được tăng 7,51 tỷ đồng (+3,43%), tăng 272 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+0,92%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 181 vụ cháy, làm chết 09 người, bị thương 06 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 17,62 tỷ đồng. So với tháng 11/2021, tăng 49 vụ (+37,12%), tăng 07 người chết, giảm 07 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 12,63 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 01 người.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website