Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7/2020

24/07/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7 năm 2020 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/7/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.206 vụ, làm chết 549 người, bị thương 911 người. So với tháng 6/2020, tăng 73 vụ (+6,44%); tăng 65 người chết (+13,43%); tăng 40 người bị thương (+4,59%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 375.187 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 330,76 tỷ đồng; tạm giữ 53.930 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 6/2020, giảm 64.526 vụ (-14,67%), số tiền phạt thu được giảm 49,65 tỷ đồng (-13,05%), giảm 17.752 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-24,76%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 268 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 06 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 32,767 tỷ đồng. So với tháng 6/2020, tăng 32 vụ (+13,56%), tăng 06 người chết, giảm 09 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 1,50 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, không có người chết, bị thương 02 người.

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website