Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7/2019

25/07/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7/2019 (từ ngày 15/6/2019 - 14/7/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.434 vụ, làm chết 647 người, bị thương 1.103 người. So với tháng 6/2019, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 10 vụ (+0,70%); tăng 16 người chết (+2,54%); tăng 36 người bị thương (+3,37%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2019.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 344.652 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 226,06 tỷ đồng; tạm giữ 48.497 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 6/2019, giảm 20.854 vụ (-5,71%), số tiền phạt thu được giảm 14,1461 tỷ đồng (-5,89%), giảm 258 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-0,53%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 491 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 11 người, tài sản thiệt hại ước tính 103,86 tỷ đồng. So với tháng 6/2019, tăng 163 vụ (+49,70%), giảm 5 người chết (-71,43%), giảm 2 người bị thương (-15,38%), tài sản thiệt hại ước tính giảm 89,98684 tỷ đồng (-46,42%).

- Toàn quốc xảy ra 2 vụ nổ, làm 4 người bị thương. So với tháng 6/2019, bằng về số vụ, giảm 1 người chết (-100,00%), tăng 2 người bị thương (+100,00%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website