Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 02/2019

26/02/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2019 (từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 1.294 vụ, làm chết 627 người, bị thương 1.032 người. So với tháng 01/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 232 vụ (-15,20%), 101 người chết (-13,87%), 105 người bị thương (-9,23%).

 

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2019.

 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 265.887 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 198,15 tỷ đồng; tạm giữ 52.882 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2019, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 102.927 vụ (-27,91%), số tiền phạt thu được giảm 56,97 tỷ đồng (-22,33%), số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ giảm 11.710 (-18,13%).

3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 366 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại ước tính 25,54 tỷ đồng. So với tháng 01/2019, tăng 72 vụ (24,49%), giảm 05 người chết, giảm 2 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính giảm 52,70 tỷ đồng.
- Toàn quốc xảy ra 06 vụ nổ, làm 02 người chết, 11 người bị thương. So với tháng 01/2019, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 04 vụ, 01 người chết và 10 người bị thương.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website