Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 4/2019

26/04/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.423 vụ, làm chết 665 người, bị thương 1.038 người. So với cùng kỳ tháng 4/2018, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 77 vụ (+5,72%), tăng 26 người chết (+4,07%), tăng 29 người bị thương (+2,87%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2019.

 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 376.044 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 225,77 tỷ đồng; tạm giữ 61.511 ô tô, mô tô, xe máy. So với cùng kỳ tháng 4/2018, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 6.417 vụ (-1,68%), số tiền phạt thu được giảm 16,66 tỷ đồng (-6,87%), giảm 1.288 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-2,05%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 316 vụ cháy, làm chết 12 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại ước tính 110,03 tỷ đồng. So với cùng kỳ tháng 4/2018, giảm cả 4 tiêu chí: Giảm 47 vụ (-12,95%), giảm 08 người chết, giảm 56 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính giảm 316,46 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 04 vụ nổ, làm 02 người chết, 02 người bị thương. So với cùng kỳ tháng 4/2018, giảm 01 vụ, tăng 01 người chết, và giảm 02 người bị thương.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website