Tình hình vi phạm pháp luật tháng 02/2019

26/02/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 02/2019 (từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:
Toàn quốc xảy ra 3.961 vụ; khám phá 3.152 vụ; bắt giữ, xử lý 7.256 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,58%; triệt phá 199 băng, ổ, nhóm. So với tháng 01/2019, giảm cả 5 tiêu chí: giảm 1.022 vụ (-20,51%), 872 số vụ khám phá (-21,67%), 2.013 đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-21,72%); tỷ lệ khám phá giảm 1,18%; giảm 57 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (-22,27%).  

Biểu đồ về tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2019.

 

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế
Toàn quốc xảy ra 2.180 vụ, so với tháng 01/2019 giảm 779 vụ (-26,33%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường
Toàn quốc xảy ra 1.907 vụ, so với tháng 01/2019 giảm 1.480 vụ (-43,70%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy
Toàn quốc xảy ra 1.500 vụ, so với tháng 01/2019 giảm 1.698 vụ (-53,10%).

5. Công tác truy nã
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 467 đối tượng truy nã, trong đó có 122 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2019 giảm 96 đối tượng truy nã (-17,05%), đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 36 (41,86%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website