Tình hình vi phạm pháp luật tháng 4/2019

26/04/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.233 vụ; khám phá 3.356 vụ; bắt giữ, xử lý 7.353 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,28%; triệt phá 154 băng, ổ, nhóm. So với cùng kỳ tháng 4/2018, tăng 23 vụ (+0,55%), tăng 252 số vụ khám phá (+8,12%), tăng 556 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+8,18%); tỷ lệ khám phá tăng (+5,55%); giảm 27 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (-14,92%).    

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2019.

 

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về Trật tự xã hội tháng 4/2019.

 

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.192 vụ, so với cùng kỳ tháng 4/2018 tăng 94 vụ (+8,56%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 2.003 vụ, so với cùng kỳ tháng 4/2018 tăng 264 vụ (+15,18%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.161 vụ, so với cùng kỳ tháng 4/2018 giảm 398 vụ (-15,55%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 92 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với cùng kỳ tháng 4/2018 tăng 21 đối tượng truy nã (+5,07%), giảm 6 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-6,12%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website