Tình hình vi phạm pháp luật tháng 5/2019

25/05/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 5/2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.112 vụ; khám phá 3.279 vụ; bắt giữ, xử lý 6.129 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,74%; triệt phá 159 băng, ổ, nhóm. So với tháng 4/2019, giảm 121 vụ (-2,86%), giảm 77 số vụ khám phá (-2,29%), giảm 1.224 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-16,65%); tỷ lệ khám phá tăng (+0,46%); tăng 5 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (+3,52%).   

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2019.

 

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về Trật tự xã hội tháng 5/2019.


2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.234 vụ, so với tháng 4/2019 tăng 42 vụ (+3,52%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 2.228 vụ, so với tháng 4/2019 tăng 225 vụ (+11,23%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.795 vụ, so với tháng 4/2019 giảm 366 vụ (-16,94%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 429 đối tượng truy nã, 84 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4/2019 giảm 6 đối tượng truy nã (-1,38%), giảm 8 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-8,70%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website