Tình hình vi phạm pháp luật tháng 9/2019

26/09/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 9/2019 (từ ngày 15/8/2019 đến ngày 14/9/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.903 vụ; khám phá 3.154 vụ; bắt giữ, xử lý 5.726 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,81%; triệt phá 95 băng, ổ, nhóm. So với tháng 8/2019, giảm 455 vụ (-10,44%), giảm 321 số vụ khám phá (-9,24%), giảm 464 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-7,50%). Tỷ lệ khám phá tăng (+1,07%); giảm 110 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (-53,66%).  

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2019.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2019.


 2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 560 vụ, so với tháng 8/2019 giảm 545 vụ (-49,32%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 245 vụ, so với tháng 8/2019 giảm 1.478 vụ (-85,85%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.376 vụ, so với tháng 8/2019 giảm 329 vụ (-19,30%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 386 đối tượng truy nã, 104 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 8/2019, giảm cả 2 tiêu chí: Giảm 74 đối tượng truy nã (-16,09%), giảm 12 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-10,34%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website