Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Thời hạn giải quyết
+ Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc; + Đối với trường hợp công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; + Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số) hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Lệ phí
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân;
+ Thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Bước 3: Nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Chứng minh nhân dân 12 số;
b) Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Không có biểu mẫu đính kèm