Đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Phòng Cảnh sát giao thông
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Phòng Cảnh sát giao thông
Thời hạn giải quyết
Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tất cả các xe mô tô điện, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với người nước ngoài tại địa phương và tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng cảnh sát giao thông đặt trụ sở (trừ các loại xe đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông).
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí
Không
Căn cứ văn bản số 10168/VPCP-KTTH ngày 04/12/2015 của Văn phòng Chính phủ.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

+ Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

+ Văn bản số 10168/VPCP-KTTH ngày 04/12/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí đăng ký đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+ Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện theo mẫu quy định;

+ Kiểm tra thực tế xe
Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn và các thông số kỹ thuật khác của xe;

Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe. Trường hợp xe chỉ có số máy hoặc chỉ có số khung; xe không có số máy và số khung; xe có số máy, số khung nhưng số máy, số khung bị mờ, hoen gỉ thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy (nếu đóng được), số khung theo số biển số xe. Không thu lệ phí đóng số máy, số khung.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe

Kiểm tra, đối chiếu giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện; bản photocopy Sổ hộ khẩu, xuất trình bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu theo quy định (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu).

b) Bản photocopy Sổ hộ khẩu, xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức).

c) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an).

Không có biểu mẫu đính kèm