Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.
Cơ quan thực hiện Phòng xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh có chung đường biên giới Campuchia
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy thông hành biên giới.
Lệ phí
50.000đ/giấy.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Đảm bảo đúng đối tượng được cấp giấy thông hành là cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.
+ Không thuộc một trong các diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
+ Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt nam sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp Campuchia.
+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:
Cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh có chung đường biên giới Campuchia nơi có trụ sở.
Cán bộ, viên chức, công nhân có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nếu đề nghị cấp giấy thông hành cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Cán bộ, nhân viên khi nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân của bản thân.
    Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in giấy biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai lệ phí và trao giấy biên nhận cùng biên lai lệ phí cho người nộp hồ sơ.
    Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
    * Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

    Bước 3: Trả kết quả.
    Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người thì yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.
    * Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới (mẫu TK6 ban hành theo Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an), có xác nhận và dấu giáp lai ảnh của cơ quan quản lý trực tiếp; 
b) 02 ảnh 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng, trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai.
Trường hợp cấp lại giấy thông hành biên giới thì phải nộp lại giấy thông hành đã được cấp, nếu giấy thông hành biên giới đó còn giá trị sử dụng.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới (mẫu TK6).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 TK6.doc (0) Tải về