Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Báo cáo thời sự trực tuyến về Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

07/12/2018
Sáng 07/12/2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi Báo cáo thời sự trực tuyến giữa các điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong Công an nhân dân (CAND) về những nội dung chính của Luật CAND (sửa đổi).
Tại buổi Báo cáo, các đại biểu đã nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày về những nội dung chính của Luật CAND (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, Luật CAND (sửa đổi) có 7 Chương với 46 Điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số điểm mới trong Luật CAND (sửa đổi) về mô hình tổ chức bộ máy CAND, một số điểm mới bổ sung về chế độ chính sách trong CAND và quy định về Công an xã. 
 
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh truyền đạt một số nội dung chính của Luật CAND (sửa đổi) tại buổi Báo cáo thời sự trực tuyến.

 

Trung tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ, việc Luật CAND (sửa đổi) được ban hành thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân đối với lực lượng CAND. Đánh dấu bước tiến cực kỳ quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta nói chung, đặc biệt là lập pháp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng. Luật CAND (sửa đổi) đã đánh dấu việc thực hiện đổi mới mô hình tổ chức bộ máy mạnh mẽ của lực lượng CAND. 
 
Sau khi Luật CAND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Bộ Công an đang khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, nhanh chóng xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ra Nghị quyết thực hiện hiệu lực của Luật. Đồng thời Bộ Công an gấp rút nghiên cứu, xây dựng các văn bản nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan đến tổ chức hoạt động của CAND…
 
Toàn cảnh buổi Báo cáo thời sự trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND.

 

Luật CAND (sửa đổi) được xây dựng khoa học, phù hợp Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, có sự kế thừa những quy định của Luật CAND 2014 và các luật khác có liên quan còn giá trị hiện hữu; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Luật CAND (sửa đổi) được thông qua, đã đánh dấu sự chuyển đổi một cách cơ bản hệ thống tổ chức bộ máy của CAND từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Sự phân công, phân cấp, phân quyền trong Luật CAND (sửa đổi) rất rõ ràng, cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.../.
 
 
Thúy Hằng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website