Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt cán bộ, chiến sĩ thi đua toàn quốc và điển hình tiên tiến CAND.

14/05/2018
Chiều 14/5/2018, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước có buổi gặp mặt 70 gương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (hiện đang công tác), Chiến sĩ thi đua toàn quốc và điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong 5 năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả, được coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND…

Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” còn được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động trong CAND; được sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Trong 5 năm qua đã có 222.898 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 17.652 gương liêm khiết, tận tụy với nhân dân; trong đó có 32 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, 37 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 2.079 tập thể, cá nhân được tặng huân chương các loại; 51 đồng chí hy sinh, 1.376 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ... Tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018, lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 99 tập thể; tặng Bằng khen cho 143 tập thể và 344 cá nhân.

70 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và đại diện cho 99 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn (2013 - 2018) là những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt; tiêu biểu, trong sáng về sự đoàn kết, phấn đấu, rèn luyện xây dựng tư cách của người Công an cách mạng. Những thành tích, chiến công, những điển hình tiên tiến là những bằng chứng sinh động nói lên những kết quả cụ thể của phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Kỷ niệm chương cho các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích, chiến công của lực lượng CAND và các điển hình tiên tiến tiêu biểu đã đạt được trong công tác, chiến đấu, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong suốt 70 năm qua, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND quan tâm, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực, là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện Tư cách người Công an cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hi sinh, trên 5.000 cán bộ chiến sĩ đã để lại một phần xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, vẫn có gần 300 cán bộ, chiến sĩ hi sinh, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bị thương và nhiều tấm gương chiến đấu quả cảm, thầm lặng trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm. Đây là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về kết quả học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Các đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và điển hình tiên tiến hôm nay là đại diện tiêu biểu cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an trên mọi miền của Tổ quốc, đã không quản ngại hy sinh, gian khổ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Những thành tích, chiến công của các đồng chí đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; lực lượng CAND phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh CAND; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đến từng cán bộ, chiến sĩ. Gắn kết phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phó Chủ tịch nước cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, chủ động phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương anh hùng, các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an và cả xã hội.

Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ, giám sát của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân để cán bộ, chiến sĩ Công an ngày càng tu dưỡng, học tập, rèn luyện tốt hơn, xây dựng bản lĩnh, phong cách, tư tưởng, đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website