Bạc Liêu: Hiệu quả, hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự

11/07/2018
Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những phong trào cách mạng của Đảng. Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Đây là bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; trong đó, công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở địa bàn dân cư là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 4.354 tổ chức quần chúng với 17.077 thành viên, đây là lực lượng nòng cốt, kịp thời có mặt phục vụ yêu cầu công tác giữ gìn giữ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, duy trì, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Có thể nói các tổ chức quần chúng là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Song song việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung làm tốt công tác xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng xã hội hóa ngày càng cao ở cơ sở; trong đó chú trọng nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao Giấy khen tặng các thành viên mô hình “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT” xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

 

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng được 30 mô hình, trong đó, có 05 mô hình được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc, 08 mô hình được công nhận nhân rộng trong toàn tỉnh đang phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như: Mô hình Câu lạc bộ “Người hoàn lương” và “Tổ giáo dân tự quản về ANTT” ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; mô hình “Tiếng loa về ANTT” ở huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu; đặc biệt là mô hình “Cổng ANTT” được xây dựng rộng khắp ở các tuyến đường giao thông ở khu dân cư phức tạp về ANTT nhằm khép kín địa bàn.

Hiệu quả hoạt động của các mô hình đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và nhân rộng, phát triển phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là gắn kết xây dựng tình làng, nghĩa xóm ở địa bàn dân cư. Quan trọng hơn là thông qua hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng đã xuất hiện và lan tỏa nhiều gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình “Tổ tài xế taxi tự quản về ANTT” thành phố Bạc Liêu.

 

Từ năm 2017 đến nay đã có 15 tập thể, 167 các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khen thưởng đột xuất và nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó có những quần chúng trong năm được Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng 02 đến 03 Giấy khen đột xuất trong phòng, chống và tố giác tội phạm như: anh Nguyễn Minh Chẳng (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) và anh Phạm Quốc Việt (phường 1, thành phố Bạc Liêu)…

Có thể khẳng định, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và điều kiện tham gia của quần chúng nhân dân, phù hợp với đặc điểm tình hình ANTT của từng địa bàn dân cư, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực ANTT, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc tại cơ sở.

 

Văn Mậu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website