Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

29/06/2011
Ngày 20/6/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định số 2118/QĐ-BCA-H41 về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, thay thế quyết định số 4498/QĐ-BCA-H11 ngày 8/11/2010.

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website