Công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2018

29/01/2019

Để đảm bảo công khai nội dung kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) năm 2018 theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung của các gói thầu trong CAND năm 2018 (đính kèm dưới đây).

Phú Lộc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website