Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an xuất quân, đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21/01/2021
Ngày 21/01/2021, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn cảnh Lễ xuất quân.


Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 ngày 25/6/2019 của Bộ Công an về tổng thể công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..., Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm được phân công; tổ chức xây dựng, ban hành Kế hoạch về công tác kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đến chỉ huy, cán bộ các đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đã sẵn sàng để triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phát biểu tại buổi Lễ.


Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ quán triệt tư tưởng, xác định công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiêm vụ chính trị trọng đại, khẩn trương, cấp bách và rất quan trọng; cần tập trung dành toàn lực, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ đã phát lệnh xuất quân, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra các thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ; động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

 

 

Quyết Thắng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website