Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/08/2020
Ngày 12/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội, về phía tỉnh Bình Dương có các đồng chí: Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật, Công an tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT); không để xảy ra đột xuất, bất ngờ…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn Công an tỉnh Bình Dương đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Cụ thể, tỷ lệ điều tra, khám phá án trên 90%, góp phần làm trong sạch địa bàn, giảm nguồn phát sinh các loại tội phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương cũng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng… 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chu đáo cả về văn kiện, đề án nhân sự cũng như các điều kiện đảm bảo khác. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục xác định Bình Dương là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT. Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương cần bám sát chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động tham mưu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; các nội dung chỉ đạo, quy định về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng hoài nghi, giảm sút ý chí chiến đấu.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.


Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Bộ Công an về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy từng bước điều chỉnh đúng cơ cấu, tăng cường về chất lượng. Đặc biệt là bố trí lực lượng tăng cường cho Công an xã...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cần chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương.  


Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng... Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

 

Nguyễn Cảnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website