66 năm ngày truyền thống của lực lượng Tài chính CAND

18/04/2012
Ngày 17/4/1946, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Nghị định số 331/TC để lập một quỹ ứng tại Nha Công an, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tài chính CAND và đồng thời, ngày 17/4/1946 cũng trở thành ngày truyền thống của lực lượng Tài chính CAND.

Trong 66 năm hình thành và phát triển, lực lượng Tài chính CAND luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nguồn lực tài chính cần thiết cho chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng của Công an các cấp, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong suốt thời kỳ kháng chiến, thống nhất đất nước và thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng tài chính CAND đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Cục Tài chính có 100% cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp, công tác quản lý có trình độ đại học hoặc trên đại học; hầu hết cán bộ cốt cán có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Hệ thống đơn vị dự toán ngày càng được củng cố. Đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán và nhất là đội ngũ kế toán trưởng cở hầu hết các đơn vị dự toán ngân sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời luôn được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và cung cấp tài liệu, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Với chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy và Thủ trưởng Công an các cấp thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN), kế toán, kiểm toán, giá trong lực lượng CAND theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác này đối với Công an các đơn vị trực thuộc, công tác tài chính trong CAND thời gian qua đã thực hiện được nhiều nội dung công tác lớn, cụ thể là: Triển khai có hiệu quả Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật NSNN trong CAND; Tập trung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý và chi tiêu tài chính theo hướng nâng cao tính pháp lý, tạo sự thông thoáng cho các đơn vị sử dụng ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công khai, dân chủ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; Từng bước củng cố và xây dựng lực lượng tài chính, tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.
 

Văn phòng Bộ Công an và Vụ 1 - Bộ Tài chính chúc mừng ngày truyền thống của lực lượng Tài chính CAND.Ngày 17/4/2012, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Thực, Phó Chánh Văn phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Văn phòng Bộ đến chúc mừng Cục Tài chính – Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 66 năm lực lượng Tài chính Công an nhân dân. Phát biểu với lãnh đạo Cục Tài chính, đồng chí Phạm Văn Thực mong muốn thời gian tới quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Bộ và Cục Tài chính ngày càng gắn bó, có hiệu quả cao hơn nữa để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu lãnh đạo Vụ 1, Bộ Tài chính và nhiều đơn vị, địa phương cũng đã đến tặng hoa và chúc mừng Cục Tài chính Bộ Công an./.
 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website