Bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế là tiền đề, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước

17/01/2022
Ngày 17/01/2022, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã luôn bám sát các chỉ đạo của cấp trên, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác thường xuyên, đột xuất được giao. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Phòng 3, Cục An ninh kinh tế.


Trước khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, Cục An ninh kinh tế đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình an ninh kinh tế, nhất là nguy cơ, yếu tố bất ổn về an ninh kinh tế; tác động từ đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế; những thách thức của an ninh phi tuyền thống, an ninh năng lượng, hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thu hút đầu tư,... Từ đó, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm, Cục An ninh kinh tế đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hơn 100 báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kế hoạch triển khai toàn quốc về bảo đảm an ninh kinh tế, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề kinh tế “nóng”, cấp bách, quan trọng; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chỉ đạo các bộ, ngành triển khai thực hiện. Đặc biệt, đã tham mưu triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức và chất lượng thực hiện của cả hệ thống chính trị.


Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kết nối trong hệ lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc đạt kết quả tích cực. Đơn vị cũng đã tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các giải pháp công tác trọng tâm “đột phá” năm 2021, phát huy sáng kiến trong công tác nghiệp vụ; đã triển khai hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tăng cường tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thường xuyên với các ban, bộ, ngành, Công an các đơn vị trong bảo đảm an ninh kinh tế, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế trao Danh hiệu Quyết thắng tặng các đơn vị.


Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2021, Cục An ninh kinh tế vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 70 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành; 45 lượt cá nhân được nhận huy chương các loại... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của Cục An ninh kinh tế đạt được trong năm 2021; đề nghị lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, đơn vị cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để cụ thể hóa vào chương trình, lịch công tác; đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa trong bảo vệ an ninh kinh tế; chủ động nắm tình hình, từ đó làm tốt công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương tăng cường bảo đảm an ninh trên lĩnh vực kinh tế; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đề xuất xử lý các hoạt động phá hoại, vi phạm trên lĩnh vực kinh tế...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh kinh tế là một vấn đề khó, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính thực tiễn, sát với địa bàn cơ sở, do đó đề nghị, Cục An ninh kinh tế tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất với Bộ các giải pháp tổng thể góp phần bảo đảm an ninh kinh tế một cách xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương. Bên cạnh đó, tập trung thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh kinh tế. Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 

Quỳnh Vinh
Tin mới
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website