Bộ Công an - Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp công tác

15/08/2014
Chiều 15/8/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì Lễ ký; dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ…

 

 
 Bộ trưởng Trần Đại Quang và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký Quy chế phối hợp công tác.

 
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an ninh, quốc phòng và đối ngoại; đồng thời giải quyết kịp thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Những kết quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây lực lượng Công an nhân dân trên đây có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ rất hiệu quả của Thanh tra Chính phủ đối với lực lượng Công an nhân dân.

 

 Bộ trưởng Trần Đại Quang, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và các đại biểu dự lễ Quy chế phối hợp công tác.


Lực lượng Công an nhân dân và Thanh tra Chính phủ đã có sự phối hợp trong phát hiện, điều tra xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ thanh tra đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi ngành Công an và ngành Thanh tra phải tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai Ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi thông tin; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm; bảo đảm an ninh, trật tự tại các Trụ sở tiếp công dân; bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết cho Thanh tra viên và cho cán bộ Công an; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trong bảo vệ người tố cáo…

Quy chế phối hợp gồm 03 Chương, 19 Điều đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện./.

Lan Anh- Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website