Bộ Công an - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới

18/04/2014
Ngày 18/4/2014, Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 1999- 2014 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2014 - 2020.

 Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành ở Trung ương, Hội Cựu chiến binh ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Công an…
 

 Đại tướng Trần Đại Quang và Thượng tướng Nguyễn Văn Được ký chương trình phối hợp mới, giai đoạn 2014- 2020.

 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 1999- 2014, đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng động; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn dân cư.

Thực tế 15 năm qua đã khẳng định lực lượng Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, kinh nghiệm vận động quần chúng, giữ vai trò nòng cốt trong phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Cán bộ, tuyên truyền viên Cựu chiến binh đã phối hợp với lực lượng Công an tăng cường lực lượng xuống cơ sở với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

 Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, thông qua các vị chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố đều có những điển hình tiên tiến, được nhân dân tin yêu, mến phục. Tiêu biểu như cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn hơn 10 năm tham gia tổ dân phòng quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 100 vụ đuổi bắt cướp thành công, được tặng 76 Giấy khen, 3 Bằng khen của các cấp, các ngành và 2 lần được Bộ Công an mời ra Thủ đô Hà Nội báo cáo điển hình tiên tiến. Ông Mai Thành Khắc, cán bộ tiền khởi nghĩa, 92 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 31 năm liên tục làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục các đối tượng từ bỏ ma túy, được các cấp, các ngành tặng 8 Bằng khen, 17 Giấy khen về thành tích phòng, chống ma túy…
 

 Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ giai đoạn 1999- 2014.

 

 Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát được các cấp Hội coi trọng. 15 năm qua Trung ương Hội đã tổ chức 32 cuộc kiểm tra ở 102 lượt các tỉnh, thành Hội cựu chiến binh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh ở cơ sở trong toàn quốc đã trực tiếp tham gia phối hợp với Công an và các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác 719.894 cuộc với 2.147.573 lượt cựu chiến binh tham gia; phát hiện, cung cấp cho Công an chính quyền 100.650 tin có giá trị; tham gia, phối hợp triệt phá 1.199 tụ điểm ma túy, 732 tụ điểm mại dâm và cờ bạc; 94.485m2 cây thuốc phiện, 3.845 cây cần sa; bắt hơn 18.950 đối tượng phạm tội; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 95.896 vụ với 131.290 người và giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa 35.324 đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng…

Với những kết quả đã được trong phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB, 31 tập thể, 7 cá nhân thuộc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được Bộ Công an tặng Bằng khen; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1999- 2014.
  

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ giai đoạn 1999- 2014.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích, kết quả lực lượng Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh ngay sau Hội nghị, Hội Cựu Chiến binh các cấp và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay”. Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT; thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tham gia xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của các cấp Hội cựu chiến binh trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiện đang hoạt động có hiệu quả, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở. Biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững, đảm bảo ANTT trên các địa bàn…

Tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang và Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, giai đoạn 2014 - 2020./.

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website