Bộ Công an – Ban Kinh tế Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác

28/09/2014
Chiều 26/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác, nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,  Ban Bí thư hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Lễ ký. Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương …

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT); phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ ký Quy chế phối hợp công tác.

 

Trong những thành tích, chiến công của lực lượng CAND có sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Ban Kinh tế Trung ương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Ban Kinh tế Trung ương đối với lực lượng CAND thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà lưu niệm của Bộ Công an cho Ban Kinh tế Trung ương.Từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách lớn; thẩm định các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến bảo đảm ANTT và các đề án, dự án bảo đảm ANTT có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ANTT liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp an ninh phục vụ công tác bảo đảm ANTT.../.


Huyền Châu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website