Bộ Công an khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng

11/04/2012
Ngày 10/4/2012, thực hiện chủ trương của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Học viện ANND đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng và tương đương của lực lượng Công an năm 2012. Thượng tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và trực tiếp giảng bài buổi đầu tiên.

Khóa học có sự tham gia của 129 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Công an các tỉnh, thành phố, vụ, cục, viện, trường, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khóa học được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Với những kiến thức cập nhật qua khóa học này, các đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất về đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở các đơn vị, địa phương cần nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ đạo triển khai có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy CATW và Bộ Công an đã đề ra...

Để khóa học đạt hiệu quả cao, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các học viên chủ động thu xếp, bố trí công việc tập trung cho học tập. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch học tập của khóa học; chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, địa phương...
 

Thu Uyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website