Bộ Công an: Khai mạc lớp tập huấn điều lệnh Công an nhân dân khu vực phía Bắc

16/05/2012
Sáng 16/5/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn điều lệnh Công an nhân dân (CAND) năm 2012 cho 173 đồng chí là lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Trường, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ Quảng Bình trở ra. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo. 

Điều lệnh CAND bao gồm Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND, là văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an ban hành, bắt buộc mọi sỹ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phải thực hiện khi công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt thường ngày nhằm xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

Trung tướng Bùi Quang Bền cùng các đồng chí lãnh đạo tại lớp tập huấn điều lệnh CAND


Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn điều lệnh CAND, Trung tướng Bùi Quang Bền nêu rõ: Để tổ chức thực hiện điều lệnh CAND, thời gian qua Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác điều lệnh, xây dựng quy trình kiểm tra, quy định xử lý vi phạm, xây dựng “Đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”, quy định tập huấn hàng năm và tổ chức thi điều lệnh theo định kỳ 5 năm một lần ở Bộ và 3 năm một lần ở Công an các đơn vị, địa phương; đôn đốc việc chấp hành điều lệnh ở các đơn vị, địa phương; tổ chức Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… Những chủ trương, biện pháp nêu trên đã được Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh từng bước được củng cố, kiện toàn; kỷ luật được duy trì, tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an được nâng cao, kết quả đó đã góp phần thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Nhận thức về điều lệnh CAND chưa đầy đủ; ý thức chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác của một số cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm; tình trạng vi phạm điều lệnh CAND còn khá nhiều… ảnh hưởng xấu đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới, ngày 10/4/2012, Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ, Nghi lễ CAND và Kế hoạch số 74 tổ chức tập huấn điều lệnh trong toàn lực lượng CAND. Đây là đợt tập huấn điều lệnh lớn nhất từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo. Tư tưởng chỉ đạo của Bộ là phải tăng cường công tác điều lệnh, coi việc thực hiện điều lệnh là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng, rèn luyện, giữ kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng CAND.

Để tập huấn có kết quả tốt, Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu cần quán triệt, thực hiện một số nội dung: Cần phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực của đợt tập huấn điều lệnh; Sau tập huấn, phải duy trì việc tổ chức thực hiện nghiêm túc về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghiêm điều lệnh từ cơ quan Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện điều lệnh, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện điều lệnh CAND; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, xây dựng “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND”, tạo sự chuyển biến trong chấp hành điều lệnh, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an trong năm 2012 và những năm tiếp theo./.


 

Thúy Hằng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website