Bộ Công an: Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Tổng kết lịch sử

20/05/2014
Ngày 20/5/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài Tổng kết lịch sử công tác phòng, chống tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

 
 Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi nghiệm thu.


Công tác phòng, chống tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, bằng tinh thần kiên quyết, chủ động tiến công kẻ thù, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin cho nhân dân.

Những bài học kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác trong quá trình giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cần được đúc kết một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc về công tác lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức lực lượng và những tấm gương hi sinh xương máu của cha anh… để làm bài học cho thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay và mai sau. Bám sát mục đích, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử Bộ Công an, Ban Chủ nhiệm đề tài đã kịp thời thời tổ chức thực hiện các công tác liên quan theo quy trình, phương pháp nghiên cứu tổng kết nhằm đạt hiệu quả và tiến độ đã đề ra.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tại buổi nghiệm thu.


Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Đề tài Tổng kết lịch sử công tác phòng, chống tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của lực lượng Công an vào kết quả đạt được, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Các bài học rút ra có giá trị khoa học, có thể vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác và chiến đấu.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề tài và nộp sản phẩm cho Ban Chỉ đạo tổng kết của Bộ, phục vụ tổng kết đề tài chính “Công an nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”./.

 

Nguyễn Lê
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website