Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016

08/12/2011
Sáng 08/12/2011, tại Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TWHNDVN) ở Hà Nội, Ban Thường vụ TW HNDVN phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2002-2011 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TWHNDVN đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc TWHNDVN; đại diện Hội Nông dân 20 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc TW.
 

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng và đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TWHNDVN ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016.Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TWHNDVN nhấn mạnh, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 146 ngày 07/3/2002 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia và thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, TWHNDVN và Bộ Công an đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân và Công an các cấp triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và thiết thực, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương, đạt được những kết quả quan trọng.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh – TWHNDVN đã nêu rõ, hai bên đã phối hợp tổ chức trên 300.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm gắn với các đợt học tập, sinh hoạt chính trị cho trên 25 triệu lượt hội viên, nông dân; tổ chức tập huấn kiến thức về phòng, chống tội phạm, ma túy cho 12.500.000 cán bộ Hội cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phát động phong trào nông dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình phòng, chống ma túy…; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Phát động phong trào xây dựng ‘Gia đình văn hóa’, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Hội viên, nông dân đã phát hiện, tố giác 70.876 vụ vi phạm pháp luật, 33 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, cung cấp cho cơ quan công an, chính quyền địa phương 550.000 nguồn tin, phát hiện 712 đối tượng có lệnh truy nã, 55 đối tượng truyền đạo trái phép, vận động 1.200 đối tượng phạm tội ra tự thú, cảm hóa, giúp đỡ 55.440 đối tượng phạm tội tiến bộ, tạo việc làm cho 65.458 người lầm lỗi và những hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức 27.762 buổi trợ giúp pháp lý cho 971.694 lượt hội viên, nông dân, giải quyết 360.938 vụ khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân…

Theo Đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp hành động, những kết quả quan trọng đã đạt được là tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân và phong trào rộng khắp của nông dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dũng cảm, không quản nguy hiểm đến tính mạng, sẵn sang tham gia truy bắt tội phạm và các công việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể Hội Nông dân có thành tích xuất sắc.


Lực lượng Công an các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo thực hiện, chủ động phối hợp với Hội Nông dân các cấp triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội trong nông dân và địa bàn nông thôn; phát hiện điều tra xử lý kịp thời  các vụ việc phạm tội. Nhờ đó cơ chế phối hợp giữa Hội nông dân và Công an các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm được củng cố vững chắc, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội từ cơ sở được nâng cao, tạo chuyển biến thật sự về trật tự an toàn xã hội, tạo khí thế mới đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn, các bản, làng, thôn, xóm. Kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện Chương trình đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, từng bước củng cố  thế trận an ninh nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Ban chấp hành TWHNDVN đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân của Bộ Công an; Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 11 Hội Nông dân và 5 hội viên nông dân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2002-2011.
 

Đồng chí Lều Vũ Điều trao Bằng khen của Ban Chấp hành TWHNDVN cho các cá nhân của Bộ Công an có thành tích xuất sắc.Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương và đồng chí Lều Vũ Điều đã ký Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2012 -2016 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Thay mặt Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương những thành tích quan trọng mà Hội Nông dân và lực lượng Công an các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012- 2016, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Hội nông dân các cấp và lực lượng Công an tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong các mặt công tác; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị mình, trong đó tập trung xác định những vấn đề nổi lên ở địa phương, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, chú trọng quan tâm triển khai ở địa bàn cơ sở. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả các cấp Hội và hội viên, nông dân các cấp cũng như các cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung và biện pháp thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an, tạo chuyển biến bằng những hành động cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm…/.
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website