Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội thảo “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long”

05/06/2012
Sáng 4/6/2012, Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long" được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.

Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí là lãnh đạo các Bộ, ban ngành TW, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, đại diện gia đình cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long,...
 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW cùng Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham quan khu trưng bày thân thế, sự nghiệp đồng chí Phạm Hùng.Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu bốn nội dung: Đồng chí Phạm Hùng - người cộng sản kiên cường, bất khuất; đồng chí Phạm Hùng - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước; đồng chí Phạm Hùng - tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng; đồng chí Phạm Hùng - người con kiên trung của quê hương Vĩnh Long. Có 51 tham luận, trong đó 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các đại biểu cũng được tham khảo trên 200 bài viết của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, cách mạng lão thành được thể hiện trong các tuyển tập: "Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo cộng sản có uy tín lớn” và “Phạm Hùng – người chiến sĩ dạ sắt gan đồng” do NXB Chính trị quốc gia vừa xuất bản.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: “Đồng chí Phạm Hùng là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng và Nhà nước, suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trình bày tham luận của mình tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đồng chí Phạm Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch HĐBT nước CHXHCN Việt Nam - người con ưu tú của đất nước và quê hương Vĩnh Long, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta; người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng CAND Việt Nam, suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: “Một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tư duy chỉ đạo chiến lược của đồng chí Phạm Hùng là xây dựng CAND trở thành một trong những lực lượng vũ trang (LLVT) trọng yếu của Đảng, Nhà nước, có trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1946, đồng chí Phạm Hùng đã trực tiếp chỉ đạo việc củng cố và phát triển lực lượng Quốc gia Tự vệ cuộc (tiền thân của Công an Nam Bộ sau này) với quan điểm: Đảng phải trực tiếp lãnh đạo và xây dựng Quốc gia Tự vệ cuộc chẳng những phải trấn áp bọn tình báo, gián điệp, nội gián, mà còn phải xây dựng lực lượng (XDLL) cách mạng và phát triển Đảng. Quốc gia Tự vệ cuộc phải dựa vào dân, giúp đỡ nhân dân, phải biết làm công tác quần chúng, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân tham gia kháng chiến, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân… Tư duy nhạy bén của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng LLVT cách mạng để tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân theo đường lối quân sự đúng đắn của Đảng ta, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình thành phố Sài Gòn và trên chiến trường Nam Bộ. Quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện LLVT, trong đó có lực lượng CAND đã được đồng chí quán triệt rất sâu sắc trong các lớp học cấp tốc cho cán bộ chủ chốt do Xứ ủy Nam Bộ tổ chức…”.

“Từ tư duy đến tổ chức hành động, đồng chí đã xây dựng Quốc gia Tự vệ cuộc thành một LLVT tin cậy của Đảng, đủ sức đối phó với bọn tình báo, gián điệp, phản động của địch. Vào những lúc tình hình cách mạng gặp khó khăn, phức tạp, với nhận thức chính trị sâu sắc, đồng chí đã chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an. Những năm đầu 80 của thế kỷ XX, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, các thế lực thù địch ráo riết tiến hành các hoạt động phá hoại nhiều mặt đối với nước ta, với cương vị là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Hùng xác định rõ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ ANCT, giữ vững TTATXH là nhiệm vụ bức thiết, và chỉ rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, lực lượng CAND là nòng cốt. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, Bộ Nội vụ (sau này là Bộ Công an) đã kịp thời tham mưu với Đảng ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 2-12-1980, đặc biệt nhấn mạnh: “Bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta” và nêu rõ 7 nguyên tắc chỉ đạo, trong đó nguyên tắc hàng đầu là Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện công tác Công an. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Công an, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, trong kháng chiến hay khi đất nước hòa bình, thống nhất, đồng chí đặc biệt quan tâm tới xây dựng tổ chức Đảng trong CAND xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy Công an các cấp; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và XDLL CAND”. 

Theo đồng chí Trần Đại Quang, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng gắn liền với những bước ngoặt lịch sử oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Bảy mươi sáu tuổi đời, 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo, và nhiệt tình cách mạng cháy bỏng, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Trong một phần ba cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo lực lượng CAND và có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tư duy chỉ đạo chiến lược của đồng chí Phạm Hùng là xây dựng CAND trở thành một trong những LLVT trọng yếu của Đảng, Nhà nước, có trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Phạm Hùng đặc biệt quan tâm XDLL CAND trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện tư cách người CAND cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Thượng tướng Trần Đại Quang cho rằng, việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với Cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long” là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc, rút ra những bài học bổ ích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sáng cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đến thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng tại ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long)./.
 

Văn Vĩnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website