Cục Kế hoạch và Đầu tư: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

23/06/2015
Sáng 23/6/2015, tại Hà Nội, Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Cục Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ lần thứ II (2010-2015) trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ; phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kế hoạch - đầu tư. Tích cực chủ động sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất khai thác các nguồn vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư…

 

 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo.


Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đã được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực, tự giác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng: Đã từng bước được kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức của đơn vị phù hợp vời tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên đã dần đi vào nề nếp và bước đầu có tác dụng tốt, công tác phát triển Đảng đã được quan tâm, thực hiện; kết quả bình xét hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoành thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ 5 năm liên tục được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2012, 2014 được công nhận tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công tác lãnh đạo các đoàn thể: Đã được quan tâm, tạo mọi điều kiện, khơi dậy tính tích cực của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối chiếu với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, về cơ bản đã thực hiện tốt các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ (2010 - 2015).

 

 
  
 
Các đại biểu dự Đại hội. 


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, duy trì tốt mối quan hệ với các bộ, ngành chức năng, tận dụng tối đa các nguồn lực, linh hoạt tạo ra các nguồn thu, phục vụ tốt các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kế hoạch - đầu tư.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ về lĩnh vực an ninh trật tự, đặc biệt là Nghị quyết số 28/NQ-TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 48/CT-TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, hình thức biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, nắm bắt, giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, chiến sỹ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị./.

Tuấn Thác
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website