Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I: Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia

01/07/2014
Ngày 01/7/2014, Đảng ủy Tổng cục An ninh I, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (01/7/1954 – 01/7/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Công an nhân dân.

Ngày 01/7/1954, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định thành lập bộ phận công tác đặc biệt, đơn vị tiền thân của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I ngày nay. Từ đó đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau như Tiển ban nghiên cứu xã hội, Vụ nghiên cứu xã hội thuộc Văn phòng Trung ương Đảng…, cán bộ, chiến sỹ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, đổi mới tư duy nghiệp vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Tổng cục An ninh 1 nói riêng.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Kỹ thuật nghiêp vụ I đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc đấu tranh chống gián, điệp biệt kích thời kỳ chống Mỹ; cung cấp cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an nhiều tin có giá trị chiến lược, đạt nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia thời kỳ đổi mới. Với những thành tích đó, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương Độc lập năm 2004, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2009 và  02 lần (1985 và 2011) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”... Đặc biệt, vào ngày 25/6/2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, đơn vị đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. 


Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng Huân chương Quân công hạng Ba cho lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ I đạt được trong 60 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực còn có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của đất nước. Để góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy truyền thống của đơn vị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đột phá về công tác nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chiến đấu chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các đơn vị, địa phương có liên quan, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích an ninh quốc gia, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thời- kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên, Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chú trọng công tác đào tào, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Công an nhân dân./.  

Mai Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website