Cục V28-Bộ Công an: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012

22/12/2011
Ngày 22/12/2011 tại Hà Nội, Cục V28 - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012. Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục V28- Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương đã ghi nhận kết quả công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được trong năm 2011. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2011, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cả nước đã có những bước tiến rõ rệt: lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở đã phát triển sâu, rộng gắn kết với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào cách mạng khác ở địa phương; các mô hình điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả được duy trì và nhân rộng; công tác xây dựng lực lượng Công an xã được chú trọng, chất lượng Công an xã ngày càng được nâng lên; công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân được tăng cường đã phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời phục vụ nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đặc biệt, lực lượng Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới (2001- 2011) từ cơ sở.  

Để công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2012, đồng chí đã chỉ đạo: Trong năm tới, lực lượng cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng xây dựng, tổng kết nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; hoàn thiện việc xây dựng đề án của Chính phủ về “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2012- 2020).

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức tập huấn về công tác phong trào cho lực lượng làm công tác phong trào ở cơ sở. Trước mắt tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, chiến sỹ Cục V28 nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, năng động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 

Ngọc Oanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website