Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW4 (Khóa XI)

18/04/2012
Trong hai ngày 17 và 18/4/2012, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an (TCVI) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng khóa XI và Kế hoạch bước 2 thực hiện Nghị quyết số 123/ĐUTC trong Đảng bộ Tổng cục VI.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo. Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCVI chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục, Đảng ủy - lãnh đạo Cục; các đồng chí cấp ủy chi bộ - lãnh đạo cấp phòng và tương đương; các đồng chí Văn phòng Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban công tác Phụ nữ Tổng cục, các đồng chí thư ký lãnh đạo Tổng cục, cán bộ làm công tác Đảng, công tác kiểm tra của các cơ sở Đảng.

 

Thượng tướng Trần Đại Quang và các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.


Đây là Hội nghị đặc biệt, một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, trước hết là do tính chất, nội dung Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung quy định của Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng khóa XI, quán triệt, triển khai một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, có liên quan đến sự tồn vong của chế độ, đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đang được dư luận trong toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. 
 
Mặt khác, TCVI là đơn vị nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; các tổ chức Đảng trực thuộc là Đảng bộ của các đơn vị nghiệp vụ, vừa hướng dẫn, chỉ đạo đối với hệ nghiệp vụ, vừa trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, nhưng cũng là lực lượng công khai thừa hành pháp luật trên cơ sở duy trì bảo đảm thực hiện luật pháp nghiêm minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; trực tiếp tiếp xúc với những mặt trái của cơ chế thị trường, với các loại tội phạm hoạt động tinh vi, xảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn tấn công, mua chuộc hoặc vu cáo, bôi nhọ cán bộ… 
 
Chính vì vậy, việc nghiêm túc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để từ đó thống nhất cao trong nhận thức và quyết tâm lớn trong hành động, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu Nghị quyết đã đề ra là cơ sở để tiếp tục xây dựng Đảng bộ TCVI trong sạch, vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang đã nêu ra 08 nội dung Đảng bộ TCVI cần thực hiện tốt, trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Do đó rất khó, rất phức tạp nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ… Nhưng với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong 50 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ tin tưởng Đảng bộ TCVI sẽ nghiêm túc rèn luyện, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, yếu kém, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, triển khai thực có hiệu quả Nghị quyết trong toàn Đảng bộ./.
 
Minh Quân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website