Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật: Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

19/04/2012
Ngày 18/4/2012, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thiếu tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Tổng cục quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an TW; của Đảng ủy Tổng cục về triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 và Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Nghị quyết TW 4 trong Đảng bộ Tổng cục…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Minh đề nghị các cấp ủy đảng phải tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết TW4 và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công an TW và Đảng ủy Tổng cục để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên. Kết hợp việc học tập, thực hiện Nghị quyết gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an phát động và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Tổ chức đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục phải đạt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh của cán bộ, Đảng viên. Từ cán bộ, đảng viên đến lãnh đạo, chỉ huy phải tự giác, trung thực, nhận rõ khuyết điểm và tự mình sửa chữa, không chờ đến Hội nghị kiểm điểm…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng mọi cán bộ, đảng viên trong Tổng cục sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 trong Đảng bộ Tổng cục./.
 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website