Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

24/04/2014
Ngày 23/4/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy...

 

 Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong hơn 10 năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc đã đề ra: Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình để phát triển đất nước được giữ vững; hội nhập quốc tế được mở rộng; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên một bước. Tuy nhiên, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Chương trình hành động của Đảng  ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết; Báo cáo sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân để thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị, địa phương; đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 

 Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Về Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực nêu rõ: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra Chương trình hành động gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp, được cụ thể hóa từ 06 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó tập trung vào 08 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2016, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” của Đảng ủy Công an Trung ương; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những giải pháp chiến lược cũng như trước mắt để làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

 Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/T.


Kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là ý chí, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, lực lượng Công an nhân dân cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết hiệu quả, thiết thực để Nghị quyết thực sự “thấm”, “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân. Trên cơ sở nắm vững các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết, vấn đề quan trọng bậc nhất là cụ thể hóa Nghị quyết, vận dụng những quan điểm, phương châm chỉ đạo của Nghị quyết vào hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Công an các địa phương thành lập bộ phận giúp việc để chủ động làm nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện thắng lợi Nghị quyết tại địa phương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 25 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”./.

 

Song Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website